با شما تماس می گیریم...


مشاوره ربات تلگرام (۲۴ ساعته)

حذف موی زائد به روش لیزر IPL

درمورد روش لیزر IPL برای حذف موهای زائد چه می دانید…

یکی از مزیت های این روش برای از بین بردن موهای زائد این است که در زمان کوتاهی موها از بین می روند. موهای زائد در روش حذف موی زائد به روش لیزر IPL به صورت دائمی از بین میروند.

حذف موی زائد به روش لیزر IPL باید در 4 تا 6 هفته یکبار انجام شود.

تعداد جلسات برای حذف موی زائد به روش لیزر IPL حدود 4 تا 6 بار می باشد.

حذف موی زائد به روش لیزر IPL در اندام های مختلف نتایج متفاوتی می دهد.

حذف موی زائد به روش لیزر IPL حذف موی زائد به روش لیزر IPL

اغلب لیزر موهای زائد در تمامی اندام های پرموی بدن انجام میشود ولی برای مردان و زنان متفاوت است.

حذف موی زائد به روش لیزر IPL به تعداد جلسات بیشتری نسبت به روش لیزر دارد.

هزینه ای که در روش لیزر آی پی ال پرداخت می شود کمتر از لیزر است.

در این روش از کرم های بی حسی استفاده می شود البته برای بیشتر روش های حذف موهای زائد از این کرم ها  استفاده می شود.

احساس فردی که از این روش برای ار بین بردن موهای زائد استفاده می کند مانند بند انداختن آن ناحیه پوست می باشد.

بعد از انجام از بین بردن موی زائد به روش لیزر IPL فرد در ناحیه لیزر شده احساس سوزش خفیفی مثل حالت آفتاب سوختگی می کند.

بعد از از بین بردن موی زائد به روش لیزر IPL تا جایی که امکان دارد نباید از انواع کرم ها و پماد ها در محل لیزر شده استفاده شود.

متاسفانه موردی یافت نشد.